Ποιότητα Υλικών

 

Στο batteries.gr έχουμε μια βασική εμμονή: την εμμονή στην ποιότητα των προϊόντων μας, είτε πρόκειται για προϊόντα που εισάγουμε από άλλους κατασκευαστές, είτε για τα προϊόντα που κατασκευάζουμε εμείς στο τμήμα service

Επιτυγχάνουμε την επιθυμητή ποιότητα πραγματοποιώντας τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους και τηρώντας πιστά όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και τους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε αυστηρά μόνο με τους καλύτερους κατασκευαστές μπαταριών, που διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τους κορυφαίους οργανισμούς παγκοσμίως.

Οι πιστοποιήσεις αυτές συνοδεύουν όλα τα προϊόντα μας τα οποία διατίθενται με τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής λειτουργίας.