Εργαλεία GDPR

Διόρθωση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας αν δεν είναι ακριβή.

    Επεξεργαστείτε τον Λογαριασμό σας
    Τροποποίηση των διευθύνσεών σας
    Εγγραφή / διαγραφή απο το newsletter

Φορητότητα δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδέσμους για να λάβετε όλα τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε για καλύτερη εμπειρία στο κατάστημά μας.

    Αιτήσεις GDPR
    Προσωπικές πληροφορίες
    Αποθηκευμένες διευθύνσεις
    Παραγγελίες