Υπαναχώρηση - Ακύρωση παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη

 • Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας  γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους του batteries.gr
 • Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς το batteries.gr εκ μέρους του πελάτη ή με τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του.
 • Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους του batteries.gr με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με τηλεφωνική εποικηνωνία προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και το batteries.gr την έχει ήδη εισπράξει, τότε το batteries.gr οφείλει μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός έκανε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ).
 • Σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από το batteries.gr (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας τότε το batteries.gr υποχρεούται εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού.
 • Στην περίπτωση αυτή το batteries.gr θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις του, και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ) και το batteries.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του Batteries gr

 • Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της Batteries gr μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος είναι ελαττωματικό.
  Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με του batteries.gr
 • Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε, τότε το Batteries gr δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση.
 • Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη την συσκευασία του.
 • Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με προσωπικό και μεταφορικά μέσα που επιλέγει το batteries.gr
 • Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση άτοκων δόσεων το ποσό επιστρέφετε σε ισόποσες δόσεις.
 • Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. (Δεν γίνετε επιστροφή χρημάτων το κόστος αποστολής)
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το batteries.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται, ανανεώνεται, ή με άλλο τρόπο επηρεάζεται λόγω επακόλουθης πώλησης, επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση του πελάτη

 • Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η κατωτέρω αναφερομένη προθεσμία υπαναχώρησης με αποστολή αυτών, επιβαρυνόμενος ο πελάτης με τα έξοδα αποστολής τους, κατόπιν συνεννόησης με το batteries.gr, όπως και στις δύο ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. (Εντός 14 ημερολογιακών ημερών). Αποκλειστική ευθύνη του πελάτη και μόνο είναι: η παράδοση του δέματος που επιστρέφει να φινει στην στην έδρα του Batteries.gr "Λ.Λαυρίου 154 Παιανία ΤΚ 19002" . Το Batteries.gr δεν υποχρεούται να παραλάμβανει δέματα πελατών  απο την εκάστοτε μεταφορική, ταχυμεταφορική ή ταχυδρομική εταιρεία.
 • Σε περίπτωση επιστροφής των εντός εγγύησης προϊόντων (εκτός των προαναφερθέντων περιπτώσεων) θα πραγματοποιείται έλεγχος, επισκευή, ή αντικατάσταση, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από το batteries.gr. Σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια το batteries.gr Σε περίπτωση άτοκων δόσεων το ποσό επιστρέφετε σε ισόποσες δόσεις.
 • Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. (Δεν γίνετε επιστροφή χρημάτων το κόστος αποστολής).
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή. Το batteries.gr διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προιοντα που επιστρέφονται είναι μπαταρίες μολύβδου για να γίνει δεκτή η επιστροφή τους θα πρέπει οι πόλοι των μπαταριών αν μην έχουν συνδεθεί με συσκευές. Εάν έχουν συνδεθεί θεωρούνται χρησιμοποιημένες και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή ή ακύρωση παραγγελίας.

Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA)

 • Σε περίπτωση που κάποιο/α προϊόν/ντα θεωρηθεί/ούν ελαττωματικό/ά κατά την παράδοση (DOA), η επιστροφή αυτού/αυτών θα γίνεται με χρέωση του batteries.gr
 • Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη.
  Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του.
 • Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η οποία θα γίνεται με επιμέλεια το batteries.gr Σε περίπτωση άτοκων δόσεων το ποσό επιστρέφετε σε ισόποσες δόσεις.
 • Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης. (Δεν γίνετε επιστροφή χρημάτων το κόστος αποστολής)
 • Εάν ο πελάτης έχει αγοράσει ένα προϊόν που έχει θεωρηθεί ελαττωματικό κατά την παράδοση (DOA), και έχει δικαίωμα επιστροφής αυτού με του batteries.gr κατά τα ανωτέρω ειδικότερα οριζόμενα, τότε δύναται να επιστρέψει, και τα συμπληρωματικά προϊόντα του είδους αυτού.
 • Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται, ανανεώνεται, ή με άλλο τρόπο επηρεάζεται λόγω επακόλουθης πώλησης, επισκευής ή αντικατάστασης του προϊόντος.

Όροι εγγύησης:

 • Η εγγύηση του προίόντος έχει διάρκεια από την ημερομηνία αγοράς της εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
 • Να υπάρχει η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σήματα, κωδικοί προϊόντος, Serial No.κλπ)
 • Να είναι σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.
 • Η εγγύηση στα τροφοδοτικά δεν περιλαμβάνει την φθορά των καλωδίων.

Προϊόντα Olight:

Αν ένα Olight προϊόν σας έχει οποιοδήποτε ελάττωμα ως αποτέλεσμα των υλικών ή της κατασκευής η εγγύηση μας σας προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Μέσα σε 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς: Επιστρέφεται το προϊόν σε εμάς και εμείς είτε θα αντικαταστήσουμε με ένα νέο η παρεμφερές μοντέλο η θα το επισκευάσουμε για εσάς δωρεάν.
 • Μετά από 5 έτη από την ημερομηνία αγοράς: Επιστρέφεται το προϊόν σε εμάς και εμείς θα το επισκευάσουμε για εσάς, ενώ εσείς πληρώνετε μόνο για τα ανταλλακτικά.
 • Οι εγγυήσεις των προϊόντων ισχύουν ως εξής:
 • Mπαταρίες 1 έτος εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς
 • Φακοί και omni-docK 5 έτη εγγύησης για προϊόντα με ημερομηνία αγοράς από 01/01/2015 και μεταγενέστερα
 • Φακοί H15 και Η15s Wave 2 έτη εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς
 • Η εγγύηση δεν καλύπτει:
 • Φυσιολογική φθορά.
 • Προϊόντα που έχουν υποστεί τροποποίηση, κατάχρηση, αμέλεια, ατυχήματα, κακή συντήρηση, επισκευή από οποιονδήποτε πλην του service του batteries.gr.
   

Προϊόντα Fenix

Αν ένα Fenix προϊόν σας έχει οποιοδήποτε ελάττωμα ως αποτέλεσμα των υλικών ή της κατασκευής η εγγύηση μας σας προσφέρει τα ακόλουθα:

 • Μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς: : Επιστρέφεται το προϊόν σε εμάς και εμείς θα αντικαταστήσουμε με ένα νέο ίδιο η παρεμφερές μοντέλο.
 • Μέσα σε 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς: Επιστρέφεται το προϊόν σε εμάς και εμείς είτε θα αντικαταστήσουμε με ένα νέο η παρεμφερές μοντέλο η θα το επισκευάσουμε για εσάς δωρεάν.
 • Μετά από 5 έτη από την ημερομηνία αγοράς: Επιστρέφεται το προϊόν σε εμάς και εμείς θα το επισκευάσουμε για εσάς, ενώ εσείς πληρώνετε μόνο για τα ανταλλακτικά.
   

Προϊόντα Princeton Tec

 • ΗΠΑ και Διεθνής Εγγύηση 1, 3 και 5 ετών
  Η Princeton Tec εγγυάται ότι τα προϊόντα τις δεν έχουν ελαττώματα στην κατασκευή και τα υλικά υπό κανονική χρήση για ένα, τρία και πέντε έτη, ανάλογα την εγγύησή που προσφέρει το κάθε είδος. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όλα τα συστατικά μέρη του προϊόντος εκτός από τις μπαταρίες και τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει φθορά λόγω κανονικής χρήσης ή ζημιάς λόγω κακής χρήσης, αλλοίωσης, αμέλειας, ατυχημάτων ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής. Η Princeton Tec θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει εξαρτήματα που είναι ελαττωματικά ως προς την κατασκευή ή τα υλικά.
 • ΗΠΑ ισόβια εγγύηση – Διεθνής 10ετής Εγγύηση
  Λόγω των διεθνών κανονισμών, η ισόβια εγγύηση της Princeton Tec μπορεί να προσφερθεί μόνο σε πελάτες στις ΗΠΑ. Η Princeton Tec προσφέρει 10ετή εγγύηση στους πελάτες της εκτός ΗΠΑ. Η Princeton Tec εγγυάται ότι αυτό τα προϊόντα της δεν έχουν ελαττώματα στην κατασκευή και τα υλικά υπό κανονική χρήση για το διάστημα των 10 ετών. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όλα τα συστατικά μέρη του προϊόντος εκτός από τις μπαταρίες και τους λαμπτήρες. Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει φθορά λόγω κανονικής χρήσης  ή ζημιάς λόγω κακής χρήσης, αλλοίωσης, αμέλειας, ατυχημάτων ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής. Η Princeton Tec θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει ανταλλακτικά που είναι ελαττωματικά στην κατασκευή ή στα υλικά.
 • Ο αντιπρόσωπος της Princeton Tec και η Princeton Tec είναι οι μόνες εγκαταστάσεις που είναι εξουσιοδοτημένες για επισκευή προϊόντων Princeton. Μετά από (3) ανεπιτυχείς προσπάθειες (εντός της περιόδου εγγύησης) για την επισκευή του προϊόντος, έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε την αντικατάσταση του προϊόντος είτε με ίδιο μοντέλο είτε με άλλο αλλά ίσης αξίας.


Οι εγγυήσεις των προϊόντων ισχύουν ως εξής:

 • Μπαταρίες, φορτιστές, βάσης ποδήλατου, και remote pressure switches  1 έτος εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς
 • Φακοί χειρός, φακοί κεφαλής, φώτα ποδηλάτου, φώτα camping (επαναφορτιζόμενα με μη ενσωματωμένη μπαταρία) 5 έτη εγγύησης για προϊόντα με ημερομηνία αγοράς από 01/01/2015 και μεταγενέστερα. Η εγγύηση δεν ισχύει για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες των προϊόντων αυτών.
 • Φακοί χειρός, φακοί κεφαλής, φώτα ποδηλάτου, φώτα camping (επαναφορτιζόμενα με ενσωματωμένη μπαταρία) 2 έτη εγγύησης για προϊόντα με ημερομηνία αγοράς από 01/01/2015 και μεταγενέστερα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

 • Φυσιολογική φθορά.
 • Προϊόντα που έχουν υποστεί τροποποίηση, κατάχρηση, αμέλεια, ατυχήματα, κακή συντήρηση, επισκευή από οποιονδήποτε πλην του service του batteries.gr.